آسیای میانه و شبه قاره
توافق آمریکا با طالبان

توییت جدید “مایک پمپئو” وزیر خارجه تروریست آمریکا:

پس از چندین دهه درگیری، ما با طالبان در مورد کاهش گسترده خشونتها در افغانستان به توافق رسیدیم.
این موضوع گام مهمی برای مسیر طولانی صلح است و من از همه افغانها میخواهم که از این فرصت استفاده کنند.

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.