آسیای میانه و شبه قاره
ارسال ماسک‌های تولیدی رزمندگان فاطمیون به افغانستان
کارگاه تولید ماسک فاطمیون

در روزهای گسترش بیماری کرونا، رزمندگان فاطمیون در جبهه دفاع از سلامت نیز حضور پررنگی دارند. از همین رو مدتی است که کارگاه تولید دستکش و ماسک‌های بهداشتی، توسط رزمندگان فاطمیون در سوریه دایر گردیده است و روزانه چندین هزار ماسک و دستکش در این کارگاه تولید می‌گردد.

بخشی از این تولیدات تا به امروز بین مردم جنگ زده سوریه و بخش عمده ماسک‌های تولید شده به افغانستان ارسال می‌گردد.

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.