اخبار
آخرین اخبار از عملیات چشمه صلح ترکیه در شمال شرق سوریه

مسلحین تحت حمایت ترکیه روستای سلوک در جنوب شرق شهر تل ابیض را به تصرف خود در آوردند.

روستای سلوک مهم ترین روستای موجود در منطقه تل ابیض محسوب میشود.

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.