اینفوگرافیک: عملیات‌های موشکی و پهپادی انصارالله در سال ۱۴۰۰

جمعه 26 فروردین 01 - 23:38
https://iswnews.com/?p=59813

آماری از عملیات‌های موشکی و پهپادی انصارالله و ارتش یمن علیه مواضع ائتلاف سعودی در عربستان سعودی و یمن در سال ۱۴۰۰

نیروی موشکی و هوایی انصارالله از ابتدای فروردین تا انتهای اسفند سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، ۲۴۷ عملیات موشکی و پهپادی علیه مواضع ائتلاف سعودی در عربستان و مناطق اشغالی یمن اجرا کرده‌اند که جزئیات آن به شرح ذیل می‌باشد:

۱- حمله پهپادی به فرودگاه ریاض. تاریخ: ۲ فروردین.

۲- حمله یک فروند پهپاد قاصف ۲k به فرودگاه أبها. تاریخ: ۳ فروردین.

۳- حمله پهپادی به منطقه الهفوف در شرق عربستان. تاریخ: ۴ فروردین.

۴- حمله موشکی به مواضع ائتلاف سعودی در مأرب. تاریخ: ۴ فروردین.

۵- عملیات موشکی و پهپادی تحت عنوان عملیات “روز ملی مقاومت” که تأسیسات شرکت آرامکو در رأس تنوره، رابغ، ینبع، جیزان و پایگاه ملک عبدالعزیز در دمام با ۱۲ فروند پهپاد صماد ۳ و ۸ فروند موشک بالستیک از نوع ذوالفقار، بدر و سعیر قرار داده شد. و سایت های نظامی دیگری در نجران و عسیر با ۶ فروند پهپاد قاصف ۲k هدف قرار گرفت. تاریخ: ۶ فروردین.

۶- حمله موشکی به مواضع ائتلاف سعودی در نجران. تاریخ: ۶ فروردین.

۷- حمله پهپادی به مواضع ائتلاف سعودی در خمیس مشیط. تاریخ: ۶ فروردین.

۸- حمله پهپادی به مواضع ائتلاف سعودی در خمیس مشیط. تاریخ: ۸ فروردین.

۹- حمله موشکی به مواضع ائتلاف سعودی در مأرب. تاریخ: ۹ فروردین.

۱۰- حمله موشکی به منطقه سوم نظامی در مأرب که منجر به کشته و زخمی شدن بیش از ۱۱ نفر از نیروهای ائتلاف سعودی شد. تاریخ: ۱۰ فروردین.

۱۱- حمله پهپادی به مواضع ائتلاف سعودی در جنوب عربستان. تاریخ: ۱۰ فروردین.

۱۲- حمله ۴ فروند پهپاد به مواضع ائتلاف سعودی در ریاض. تاریخ: ۱۲ فروردین.

۱۳- حمله دو فروند پهپاد به مواضع ائتلاف سعودی در خمیس مشیط. تاریخ: ۱۳ فروردین.

۱۴- حمله موشکی به تجمعات نیروهای ائتلاف سعودی در حومه‌ی پایگاه الکنایس. تاریخ: ۱۳ فروردین.

۱۵- حمله موشکی به مواضع ائتلاف سعودی در مأرب. تاریخ: ۱۴ فروردین.

۱۶- حمله پهپادی به مواضع ائتلاف سعودی در جده. تاریخ: ۱۷ فروردین.

۱۷- حمله دو فروند پهپاد به پایگاه ملک خالد در خمیس مشیط. تاریخ: ۱۸ فروردین.

۱۸- حمله موشکی به تجمع نیروهای ائتلاف سعودی در شمال مأرب. تاریخ: ۱۸ فروردین.

۱۹- حمله پهپادی به پایگاه ملک خالد در خمیس مشیط. تاریخ: ۱۹ فروردین.

۲۰- حمله پهپادی به مواضع ائتلاف سعودی در فرودگاه أبها. تاریخ: ۲۰ فروردین.

۲۱- حمله موشکی به مواضع ائتلاف سعودی در جیزان. تاریخ: ۲۱ فروردین.

۲۲- حمله پهپادی به مواضع ائتلاف سعودی در جنوب عربستان. تاریخ: ۲۱ فروردین.

۲۳- حمله دو فروند پهپاد به محل استقرار جنگنده‌های ائتلاف سعودی در فرودگاه جیزان و پایگاه ملک خالد در خمیس مشیط. تاریخ: ۲۲ فروردین.

۲۴- عملیات موشکی و پهپادی تحت عنوان عملیات “۳۰ شعبان” که طی آن تأسیسات شرکت آرامکو در جده و الجبیل با ۱۰ فروند پهپاد صماد ۳، مواضع نظامی ائتلاف در خمیس مشیط و جیزان با ۵ فروند پهپاد قاصف ۲K و ۲ فروند موشک بدر ۱ هدف حمله قرار گرفت. تاریخ: ۲۳ فروردین.

۲۵- عملیات مشترک موشکی و پهپادی که طی آن انبارها و جایگاه‌های سامانه پاتریوت با چهار فروند پهپاد صماد ۳ و قاصف ۲K، و شرکت آرامکو و اهداف حساس دیگر با ۷ فروند موشک سعیر و بدر هدف حمله قرار گرفتند. تاریخ: ۲۶ فروردین.

۲۶- حمله دو فروند موشک به مواضع ائتلاف سعودی در پایگاه صحن الجن و منطقه سوم نظامی در مأرب. تاریخ: ۲۶ فروردین.

۲۷- حمله موشکی به مواضع ائتلاف سعودی در جیزان. تاریخ: ۲۷ فروردین.

۲۸- حمله پهپادی به پایگاه ملک خالد در خمیس مشیط. تاریخ: ۲۸ فروردین.

۲۹- حمله پهپادی به مواضع ائتلاف سعودی در جنوب عربستان. تاریخ: ۲۹ فروردین.

۳۰- حمله پهپادی به اهداف نظامی در فرودگاه أبها. تاریخ: ۳۱ فروردین.

۳۱- حمله پهپادی به پایگاه ملک خالد در خمیس مشیط. تاریخ: ۲ اردیبهشت.

۳۲- حمله دو فروند پهپاد قاصف ۲k به پایگاه ملک خالد در خمیس مشیط و یک فروند پهپاد صماد ۳ به شرکت آرامکو در جیزان. تاریخ: ۳ اردیبهشت.

۳۳- حمله پهپادی به پایگاه ملک خالد در خمیس مشیط. تاریخ: ۳ اردیبهشت.

۳۴- حمله پهپادی به پایگاه ملک خالد در خمیس مشیط. تاریخ: ۵ اردیبهشت.

۳۵- حمله پهپادی به پایگاه ملک خالد در خمیس مشیط. تاریخ: ۶ اردیبهشت.

۳۶- حمله پهپادی به پایگاه ملک خالد در خمیس مشیط. تاریخ: ۸ اردیبهشت.

۳۷- حمله دو فروند موشک به پایگاه صحن الجن در شمال شهر مأرب که طی آن بیش از ۱۳ نفر از نیروهای ائتلاف سعودی کشته و زخمی شدند. تاریخ: ۸ اردیبهشت.

۳۸- حمله پهپادی به مواضع ائتلاف سعودی در جده. تاریخ: ۱۱ اردیبهشت.

۳۹- حمله پهپادی به پایگاه ملک خالد در خمیس مشیط. تاریخ: ۱۲ اردیبهشت.

۴۰- عملیات مشترک موشکی و پهپادی به فرودگاه نجران و پایگاه ملک خالد در خمیس مشیط که با استفاده از ۴ فروند پهپاد قاصف ۲k و ۲ فروند موشک بدر انجام گرفت. تاریخ: ۱۳ اردیبهشت.

۴۱- حمله موشکی به مواضع ائتلاف سعودی در مأرب. تاریخ: ۱۳ اردیبهشت.

۴۲- حمله موشکی به مواضع ائتلاف سعودی در مأرب. تاریخ: ۱۵ اردیبهشت.

۴۳- حمله موشکی به مواضع ائتلاف سعودی در مأرب. تاریخ: ۱۸ اردیبهشت.

۴۴- حمله پهپادی به مواضع ائتلاف سعودی در خمیس مشیط. تاریخ: ۱۸ اردیبهشت.

۴۵- حمله پهپادی به پایگاه ملک خالد در خمیس مشیط. تاریخ: ۱۹ اردیبهشت.

۴۶- حمله موشکی به مواضع ائتلاف سعودی در مأرب. تاریخ: ۲۰ اردیبهشت.

۴۷- حمله پهپادی به فرودگاه أبها. تاریخ: ۲۰ اردیبهشت.

۴۸- عملیات مشترک موشکی و پهپادی تاسیسات شرکت آرامکو، فرودگاه و اهداف نظامی دیگر در نجران را با ۱۲ فروند پهپاد قاصف ۲k و موشک‌های سعیر و بدر هدف حمله قرار دادند. تاریخ: ۲۳ اردیبهشت.

۴۹- حمله پهپادی به مواضع ائتلاف سعودی در جیزان. تاریخ: ۳۰ اردیبهشت.

۵۰- حمله موشکی انصارالله به تجمع مسلحین گروه تروریستی القاعده در شهر مأرب. تاریخ: ۵ خرداد.

۵۱- حمله پهپادی به مواضع ائتلاف سعودی در جنوب عربستان. تاریخ: ۷ خرداد.

۵۲- حمله دو فروند پهپاد قاصف ۲k به پایگاه ملک خالد در خمیس مشیط. تاریخ: ۸ خرداد.

۵۳- حمله پهپادی به پایگاه ملک خالد در خمیس مشیط. تاریخ: ۹ خرداد.

۵۴- حمله پهپادی به پایگاه ملک خالد در خمیس مشیط. تاریخ: ۱۰ خرداد.

۵۵- حمله موشکی به منطقه سوم نظامی در مأرب که منجر به کشته و زخمی شدن بیش از ۱۷ نفر از نیروهای ائتلاف سعودی شد. تاریخ: ۱۵ خرداد.

۵۶- حمله پهپادی انصارالله به پایگاه ملک خالد در خمیس مشیط. تاریخ: ۱۶ خرداد.

۵۷- حمله پهپادی و موشکی به منطقه سوم نظامی در شهر مأرب. تاریخ: ۲۰ خرداد.

۵۸- حمله پهپادی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در خمیس مشیط. تاریخ: ۲۰ خرداد.

۵۹- حمله پهپادی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در خمیس مشیط. تاریخ: ۲۴ خرداد.

۶۰- حمله دو فروند موشک به منطقه سوم نظامی در شهر مأرب. تاریخ: ۲۶ خرداد.

۶۱- حمله دو فروند پهپاد قاصف ۲k به فرودگاه أبها. تاریخ: ۲۷ خرداد.

۶۲- حمله پهپادی به پایگاه ملک خالد در خمیس مشیط. تاریخ: ۲۹ خرداد.

۶۳- حمله ده فروند پهپاد قاصف ۲k به پایگاه آموزشی ائتلاف سعودی در گذرگاه الودیعه که منجر به کشته و زخمی شدن بیش از ۶۰ نفر شد. تاریخ: ۲۹ خرداد.

۶۴- حمله انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در نجران. تاریخ: ۲۹ خرداد.

۶۵- حمله موشکی انصارالله به پایگاه ائتلاف سعودی در طائف. تاریخ: ۳۰ خرداد.

۶۶- حمله پهپادی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در خمیس مشیط. تاریخ: ۳۱ خرداد.

۶۷- حمله پهپادی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در خمیس مشیط. تاریخ: ۱ تیر.

۶۸- حمله یک فروند پهپاد قاصف ۲k به پایگاه ملک خالد در خمیس مشیط. تاریخ: ۴ تیر.

۶۹- حمله پهپادی به مواضع ائتلاف سعودی در جنوب عربستان. تاریخ: ۵ تیر.

۷۰- حمله پهپادی به مواضع ائتلاف سعودی در جنوب عربستان. تاریخ: ۶ تیر.

۷۱- عملیات مشترک نیروهای موشکی و پهپادی انصارالله علیه مواضع ائتلاف سعودی در پایگاه گارد ملی در نجران، فرودگاه أبها و پایگاه ملک خالد در خمیس مشیط که با ۵ فروند موشک و ۵ فروند پهپاد انجام گرفت. تاریخ: ۷ تیر.

۷۲- حمله موشکی به مواضع ائتلاف سعودی در مارب. تاریخ: ۸ تیر.

۷۳- حمله دو فروند موشک بدر یک به پایگاه صحن الجن و منطقه سوم نظامی در شهر مارب. تاریخ: ۹ تیر.

۷۴- حمله پهپادی به مواضع ائتلاف سعودی در جنوب عربستان. تاریخ: ۹ تیر.

۷۵- حمله پهپادی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در جنوب عربستان. تاریخ: ۱۲ تیر.

۷۶- حمله پهپادی انصارالله به تجمع نیروهای ائتلاف سعودی در حومه‌ی الدریهمی واقع در استان الحدیده. تاریخ: ۱۴ تیر.

۷۷- حمله موشکی انصارالله به تجمع نیروهای منصورهادی و مسلحین القاعده در مدیریت الصومعه. تاریخ: ۱۵ تیر.

۷۸- حمله موشکی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در شهر لودر واقع در استان ابین. تاریخ: ۱۵ تیر.

۷۹- حمله پهپادی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در منطقه یافع واقع در استان لحج. تاریخ: ۱۹ تیر.

۸۰- حمله موشکی انصارالله به مواضع گروه تروریستی القاعده در جبهه مدیریت الصومعه. تاریخ: ۲۲ تیر.

۸۱- حمله موشکی انصارالله به مواضع نیروهای منصورهادی در الجوبه واقع در جنوب استان مارب. تاریخ: ۲۲ تیر.

۸۲- حمله موشکی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در مارب. تاریخ: ۲ مرداد.

۸۳- عملیات مشترک نیروهای موشکی و پهپادی انصارالله که طی آن با سه فروند پهپاد و یک فروند موشک مواضع ائتلاف سعودی در جیزان و با دو فروند پهپاد مواضع ائتلاف سعودی در خمیس مشیط هدف حمله قرار گرفت. تاریخ: ۲ مرداد.

۸۴- حمله موشکی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در مارب. تاریخ: ۳ مرداد.

۸۵- حمله موشکی انصارالله به تجمع نیروهای ائتلاف سعودی در حومه‌ی شهر بیحان واقع در استان شبوه. تاریخ: ۵ مرداد.

۸۶- حمله موشکی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در مارب. تاریخ: ۵ مرداد.

۸۷- حمله موشکی و پهپادی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در جیزان. تاریخ: ۶ مرداد.

۸۸- ائتلاف سعودی مدعی ساقط کردن یک فروند پهپاد انصارالله در آسمان جنوب عربستان شد. تاریخ: ۷ مرداد.

۸۹- حمله پهپادی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در خمیس مشیط. تاریخ: ۹ مرداد.

۹۰- حمله موشکی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در مدیریت جبل مراد در جنوب استان مارب. تاریخ: ۱۲ مرداد.

۹۱- حمله پهپادی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در خمیس مشیط. تاریخ: ۱۴ مرداد.

۹۲- حمله دو فروند پهپاد انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در خمیس مشیط. تاریخ: ۱۸ مرداد.

۹۳- حمله پهپادی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در خمیس مشیط. تاریخ: ۲۲ مرداد.

۹۴- حمله موشکی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در نجران. تاریخ: ۲۴ مرداد.

۹۵- حمله پهپادی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در جنوب عربستان. تاریخ: ۲۸ مرداد.

۹۶- حمله پهپادی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در جنوب عربستان. تاریخ: ۳۱ مرداد.

۹۷- حمله پهپادی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در جنوب عربستان. تاریخ: ۳ شهریور.

۹۸- حمله پهپادی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در جنوب عربستان. تاریخ: ۴ شهریور.

۹۹- حمله موشکی انصارالله به پایگاه نظامی الخشینه در جنوب استان مارب. تاریخ: ۴ شهریور.

۱۰۰- حمله پهپادی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در خمیس مشیط. تاریخ: ۵ شهریور.

۱۰۱- حمله پهپادی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در خمیس مشیط. تاریخ: ۷ شهریور.

۱۰۲- حمله موشکی انصارالله به پایگاه نظامی العند در استان لحج. انصارالله طی این حمله سه فروند موشک به سمت این پایگاه شلیک کرد که در نتیجه آن بیش از ۴۳ نفر از نیروهای ائتلاف سعودی کشته و ۵۹ نفر زخمی شدند. تاریخ: ۷ شهریور.

۱۰۳- حمله موشکی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در پایگاه صحن الجن در شمال شهر مارب. تاریخ: ۷ شهریور.

۱۰۴- حمله موشکی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در منطقه سوم نظامی در شهر مارب. تاریخ: ۷ شهریور.

۱۰۵- حمله پهپادی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در خمیس مشیط. تاریخ: ۸ شهریور.

۱۰۶- حمله موشکی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در جیزان. تاریخ: ۸ شهریور.

۱۰۷- حمله موشکی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در نجران. تاریخ: ۹ شهریور.

۱۰۸- حمله پهپادی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در فرودگاه ابها. تاریخ: ۹ شهریور.

۱۰۹- حمله پهپادی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در فرودگاه ابها. تاریخ: ۹ شهریور.

۱۱۰- حمله چهار فروند پهپاد انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در جنوب عربستان. تاریخ: ۱۰ شهریور.

۱۱۱- حمله پهپادی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در خمیس مشیط. تاریخ: ۱۱ شهریور.

۱۱۲- حمله پهپادی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در جنوب عربستان. تاریخ: ۱۲ شهریور.

۱۱۳- حمله سه فروند پهپاد انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در خمیس مشیط. تاریخ: ۱۳ شهریور.

۱۱۴- عملیات “توازن بازدارندگی هفتم” که انصارالله طی آن با ۸ فروند پهپاد صماد ۳ و یک فروند موشک ذوالفقار تاسیسات شرکت آرامکو در راس تنوره در شهر دمام و همچنین تاسیسات شرکت آرامکو در جده، جیزان و نجران با ۵ فروند موشک بدر و ۲ فروند پهپاد صماد ۳ هدف حمله قرار داد. تاریخ: ۱۳ شهریور.

۱۱۵- حمله دو فروند پهپاد انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در خمیس مشیط. تاریخ: ۱۸ شهریور.

۱۱۶- حمله موشکی و پهپادی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در بندر المخاء واقع در غرب استان تعز. این حمله منجر به انهدام محموله های نظامی، مواد بهداشتی و غذایی از مبدا امارات شد و در پاسخ به تحریم‌های همه جانبه ائتلاف علیه یمن و نقض توافق سوئد صورت گرفت. تاریخ: ۲۰ شهریور.

۱۱۷- حمله پهپادی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در فرودگاه ابها. تاریخ: ۲۴ شهریور.

۱۱۸- حمله چهار فروند پهپاد و یک فروند موشک انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در جیزان. تاریخ: ۲۶ شهریور.

۱۱۹- حمله موشکی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در الخشینه واقع در جنوب استان مارب. تاریخ: ۲۹ شهریور.

۱۲۰- حمله پهپادی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در خمیس مشیط. تاریخ: ۳۰ شهریور.

۱۲۱- حمله دو فروند پهپاد انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در خمیس مشیط. تاریخ: ۳۱ شهریور.

۱۲۲- حمله موشکی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در الخشینه واقع در جنوب استان مارب. تاریخ: ۳۱ شهریور.

۱۲۳- حمله موشکی انصارالله به پایگاه ام الریش در مدیریت الجوبه واقع در جنوب استان مارب. تاریخ: ۳۱ شهریور.

۱۲۴- حمله موشکی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در جیزان. تاریخ: ۱ مهر.

۱۲۵- حمله چهار فروند پهپاد انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در جنوب عربستان. تاریخ: ۱ مهر.

۱۲۶- حمله موشکی انصارالله به پایگاه الخشینه در جنوب استان مارب. تاریخ: ۱ مهر.

۱۲۷- حمله پهپادی انصارالله به مواضع نیروهای ائتلاف سعودی در مدیریت الجوبه. تاریخ: ۱ مهر.

۱۲۸- حمله پهپادی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در فرودگاه ابها. تاریخ: ۲ مهر.

۱۲۹- حمله دو فروند پهپاد انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در جنوب عربستان. تاریخ: ۳ مهر.

۱۳۰- حمله موشکی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در نجران. تاریخ: ۳ مهر.

۱۳۱- حمله دو فروند موشک انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در منطقه کرا واقع در جنوب شرق شهر مارب. انصارالله در این حمله خانه خالد العراده برادر استاندار مارب از سوی منصورهادی که تبدیل به انبار تسلیحاتی ائتلاف سعودی شده بود را هدف حمله قرار داد. تاریخ: ۴ مهر.

۱۳۲- حمله موشکی انصارالله به تجمع نیروهای ائتلاف سعودی در مدیریت میدی واقع در استان حجه. در این حمله ۶ نفر از نیروهای ائتلاف سعودی کشته و ۱۵ نفر زخمی شدند. تاریخ: ۴ مهر.

۱۳۳- حمله پهپادی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در جنوب عربستان. تاریخ: ۴ مهر.

۱۳۴- حمله موشکی انصارالله به تجمع نیروهای ائتلاف سعودی در شمال مدیریت کتاف واقع در استان صعده. تاریخ: ۵ مهر.

۱۳۵- حمله موشکی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در مدیریت الجوبه واقع در جنوب استان مارب. تاریخ: ۶ مهر.

۱۳۶- حمله پهپادی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در خمیس مشیط. تاریخ: ۶ مهر.

۱۳۷- حمله پهپادی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در جیزان. تاریخ: ۱۰ مهر.

۱۳۸- حمله پهپادی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در خمیس مشیط. تاریخ: ۱۰ مهر.

۱۳۹- حمله پهپادی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در جنوب عربستان. تاریخ: ۱۱ مهر.

۱۴۰- حمله سه فروند موشک انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در پایگاه‌های صحن الجن، تداوین و منطقه سوم نظامی در شهر مارب. تاریخ: ۱۱ مهر.

۱۴۱- حمله پهپادی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در فرودگاه ابها. تاریخ: ۱۵ مهر.

۱۴۲- حمله یک فروند موشک و دو فروند پهپاد انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در خمیس مشیط. تاریخ: ۱۵ مهر.

۱۴۳- حمله موشکی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در جیزان. تاریخ: ۱۶ مهر.

۱۴۴- حمله دو فروند پهپاد و یک فروند موشک انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در فرودگاه جیزان. تاریخ: ۱۷ مهر.

۱۴۵- حمله پهپادی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در خمیس مشیط. تاریخ: ۱۷ مهر.

۱۴۶- حمله موشکی انصارالله به تجمع نیروهای ائتلاف سعودی در منطقه الغمیس واقع در مدیریت الجوبه در استان مارب. تاریخ: ۲۰ مهر.

۱۴۷- حمله دو فروند پهپاد انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در خمیس مشیط. تاریخ: ۲۰ مهر.

۱۴۸- حمله چند فروند موشک و پهپاد انصارالله به تجمعات نیروهای ائتلاف سعودی در مفرق جبل مراد و شهرک الجدیده. تاریخ: ۲۱ مهر.

۱۴۹- حمله پهپادی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در جیزان. تاریخ: ۲۲ مهر.

۱۵۰- حمله پهپادی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در جیزان. تاریخ: ۲۴ مهر.

۱۵۱- حمله دو فروند پهپاد انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در جیزان. تاریخ: ۲۵ مهر.

۱۵۲- حمله یک فروند موشک انصارالله به پایگاه قوات الواجب ائتلاف سعودی در جیزان. این حمله منجر به کشته شدن ۱۸ نفر از افسران و خلبانان نیروهای ائتلاف سعودی و زخمی شدن ۲۰ نفر دیگر شد. تاریخ: ۲۸ مهر.

۱۵۳- حمله موشکی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در پایگاه صحن الجن واقع در شمال شهر مارب. تاریخ: ۲۸ مهر.

۱۵۴- حمله دو فروند پهپاد انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در نجران و فرودگاه ابها. تاریخ: ۵ آبان.

۱۵۵- حمله پنج فروند موشک انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در جیزان. تاریخ: ۶ آبان.

۱۵۶- حمله موشکی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در منطقه العمود در مدیریت الجوبه واقع در جنوب استان مارب. تاریخ: ۱۰ آبان.

۱۵۷- حمله پهپادی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در خمیس مشیط. تاریخ: ۱۰ آبان.

۱۵۸- حمله دو فروند پهپاد انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در جیزان. تاریخ: ۱۱ آبان.

۱۵۹- حمله موشکی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در مارب. تاریخ: ۱۱ آبان.

۱۶۰- حمله موشکی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در پایگاه‌های صحن الجن و تداوین واقع در شمال مارب. تاریخ: ۱۲ آبان.

۱۶۱- حمله موشکی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در شهر مارب. تاریخ: ۱۳ آبان.

۱۶۲- حمله پهپادی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در جیزان. تاریخ: ۱۴ آبان.

۱۶۳- حمله پهپادی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در خمیس مشیط. تاریخ: ۱۴ آبان.

۱۶۴- حمله پهپادی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در فرودگاه ابها. تاریخ: ۱۵ آبان.

۱۶۵- حمله موشکی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در شهر مارب. تاریخ: ۱۶ آبان.

۱۶۶- حمله پهپادی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در خمیس مشیط. تاریخ: ۱۷ آبان.

۱۶۷- حمله موشکی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در جنوب عربستان. انصارالله در این حمله سه فروند موشک به سمت پایگاه هنگ یکم در منطقه ظهران، دو فروند به سمت پایگاه آموزشی نیروهای طارق صالح در جبل النار واقع در شرق المخاء و دو فروند به سمت نیروهای منصورهادی در منطقه‌ی البلق الوسط و پایگاه دیگری در مارب شلیک کرد. تاریخ: ۱۹ آبان.

۱۶۸- حمله پهپادی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در خمیس مشیط. تاریخ: ۲۴ آبان.

۱۶۹- حمله دو فروند پهپاد انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در خمیس مشیط. تاریخ: ۲۶ آبان.

۱۷۰- حمله موشکی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در شهر مارب. تاریخ: ۲۶ آبان.

۱۷۱- حمله پهپادی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در فرودگاه ابها. تاریخ: ۲۷ آبان.

۱۷۲- حمله موشکی انصارالله به تجمعات نیروهای طارق صالح در حومه‌ی المخاء. تاریخ: ۲۷ آبان.

۱۷۳- حمله موشکی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در جیزان. تاریخ: ۲۸ آبان.

۱۷۴- حمله موشکی انصارالله به مواضع نیروهای طارق صالح در حومه‌ی شهر حیس واقع در جنوب استان الحدیده. تاریخ: ۲۸ آبان.

۱۷۵- حمله موشکی انصارالله به تجمعات نیروهای ائتلاف سعودی در جبهه الکدحه واقع در غرب استان تعز. تاریخ: ۲۸ آبان.

۱۷۶- حمله موشکی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در مارب. تاریخ: ۲۸ آبان.

۱۷۷- حمله موشکی انصارالله به تجمع نیروهای طارق صالح در منطقه حنایا واقع در غرب استان تعز. تاریخ: ۲۸ آبان.

۱۷۸- حمله موشکی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در نجران. تاریخ: ۲۸ آبان.

۱۷۹- عملیات توازن بازدارندگی هشتم؛ انصارالله در این عملیات پایگاه ملک خالد در ریاض را با چهار فروند پهپاد صماد ۳، فرودگاه ملک عبدالله و شرکت آرامکو در جده را با چهار فروند پهپاد صماد ۲، فرودگاه ابها را با یک فروند پهپاد صماد ۳ و اهداف نظامی دیگر در منطقه ابها، جیزان و نجران با ۵ فروند پهپاد قاصف ۲k هدف حمله قرار داد. تاریخ: ۲۸ آبان.

۱۸۰- حمله پهپادی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در فرودگاه نجران. تاریخ: ۳۰ آبان.

۱۸۱- عملیات مشترک پهپاد و توپخانه‌ی انصارالله علیه تجمعات نیروهای مشترک تحت امر ائتلاف سعودی در شرق شهرک حیس واقع در جنوب استان الحدیده. تلفات نیروهای ائتلاف سعودی در این حمله ۲۰ نفر کشته و زخمی عنوان شده است. تاریخ: ۶ آذر.

۱۸۲- حمله موشکی انصارالله تجمعات نیروهای منصورهادی در مدیریت عسیلان واقع در استان شبوه. در این حمله ۷ نفر از جمله دو تن از فرماندهان میدانی نیروهای منصورهادی کشته شدند. تاریخ: ۱۲ آذر.

۱۸۳- حمله چهار فروند موشک انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در شهر مارب. تاریخ: ۱۴ آذر.

۱۸۴- حمله چهار فروند پهپاد انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در جنوب عربستان. تاریخ: ۱۴ آذر.

۱۸۵- عملیات وسیع انصارالله علیه مواضع ائتلاف سعودی در ریاض، جده، طائف، جیزان، نجران و عسیر. انصارالله در این عملیات با ۶ فروند پهپاد صماد ۳ و تعدادی موشک ذوالفقار مواضع وزارت دفاع (سعودی)، فرودگاه ملک خالد و دیگر اهداف نظامی دیگری را در شهر ریاض، با ۶ فروند پهپاد صماد ۲ و ۳، پایگاه هوایی ملک فهد در طائف و شرکت آرامکو در جده، با ۵ فروند پهپاد صماد ۱ و ۲، مواضع نظامی دشمن در مناطق ابها، جیزان و عسیر و با ۸ فروند پهپاد قاصف ۲K و تعداد زیادی موشک، مواضع حساس و مهمی را در مناطق ابها، جیزان و نجران هدف قرار دادند. تاریخ: ۱۵ و ۱۶ آذر.

۱۸۶- حمله موشکی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در جیزان. تاریخ: ۱۶ آذر.

۱۸۷- حمله پهپادی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در فرودگاه ابها. تاریخ: ۱۷ آذر.

۱۸۸- حمله پهپادی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در جده. تاریخ: ۱۷ آذر.

۱۸۹- حمله پهپادی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در فرودگاه ابها. تاریخ: ۱۹ آذر.

۱۹۰- حمله موشکی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در مارب. تاریخ: ۲۰ آذر.

۱۹۱- حمله موشکی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در خمیس مشیط. تاریخ: ۲۲ آذر.

۱۹۲- حمله چهار فروند پهپاد انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در جنوب عربستان. تاریخ: ۲۳ آذر.

۱۹۳- حمله دو فروند موشک انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در مارب. تاریخ: ۲۴ آذر.

۱۹۴- حمله موشکی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در منطقه ماهوله واقع در غرب استان تعز. تاریخ: ۲۴ آذر.

۱۹۵- حمله پنج فروند موشک انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در پایگاه ملک خالد در خمیس مشیط و اهداف مهم دیگری در جیزان. تاریخ: ۲۴ آذر.

۱۹۶- حمله دو فروند موشک انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در فرودگاه ابها. تاریخ: ۲۴ آذر.

۱۹۷- حمله دو فروند موشک انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در منطقه سوم نظامی شهر مارب. تاریخ: ۲۵ آذر.

۱۹۸- حمله پهپادی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در خمیس مشیط. تاریخ: ۲۸ آذر.

۱۹۹- حمله دو فروند پهپاد انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در فرودگاه ابها. تاریخ: ۲۸ آذر.

۲۰۰- حمله پهپادی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در پایگاه ملک خالد در خمیس مشیط. تاریخ: ۲۸ آذر.

۲۰۱- حمله پهپادی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در فرودگاه جیزان و ابها. تاریخ: ۲۸ آذر.

۲۰۲- حمله دو فروند موشک انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در منطقه سوم نظامی در شهر مارب. تاریخ: ۲۸ آذر.

۲۰۳- حمله موشکی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در جنوب شهر مارب. تاریخ: ۳۰ آذر.

۲۰۴- حمله پهپادی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در فرودگاه ابها. تاریخ: ۲ دی.

۲۰۵- حمله سه فروند موشک انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در جیزان. تاریخ: ۴ دی.

۲۰۶- حمله دو فروند موشک انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در جنوب شهر مارب. تاریخ: ۴ دی.

۲۰۷- حمله موشکی و پهپادی انصارالله به تجمعات نیروهای العمالقه تابع ائتلاف سعودی در فرودگاه شهر عتق مرکز استان شبوه. تاریخ: ۷ دی.

۲۰۸- حمله موشکی انصارالله به تجمع نیروهای العمالقه تابع ائتلاف سعودی در پایگاه خمومه در مدیریت مرخه السفلی واقع در استان شبوه. تلفات این حمله ۲۷ نفر کشته و بیش از ۴۰ نفر زخمی عنوان شده است. تاریخ: ۹ دی.

۲۰۹- حمله موشکی انصارالله به تجمع نیروهای العمالقه تابع ائتلاف سعودی در پایگاه خمومه در مدیریت مرخه السفلی واقع در استان شبوه. تاریخ: ۱۰ دی.

۲۱۰- حمله سه فروند پهپاد انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در جنوب عربستان. تاریخ: ۱۲ دی.

۲۱۱- حمله موشکی انصارالله به تجمعات نیروهای العمالقه تابع ائتلاف سعودی در مدیریت عسیلان در استان شبوه. تاریخ: ۱۲ دی.

۲۱۲- حمله پهپادی انصارالله به تجمع نیروهای ائتلاف سعودی در مدیریت یافع واقع در استان لحج. تاریخ: ۱۲ دی.

۲۱۳- حمله پهپادی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در جنوب نجران. تاریخ: ۱۲ دی.

۲۱۴- حمله پهپادی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در شهر طائف. تاریخ: ۱۳ دی.

۲۱۵- حمله موشکی انصارالله به تجمع نیروهای ائتلاف سعودی در منطقه وادی بلحارث واقع در مدیریت عسیلان در استان شبوه. تلفات این حمله ۸ نفر کشته و بیش از ۱۰ نفر زخمی عنوان شده است. تاریخ: ۱۵ دی.

۲۱۶- حمله پهپادی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در جنوب عربستان. تاریخ: ۱۶ دی.

۲۱۷- حمله موشکی انصارالله به تجمع نیروهای ائتلاف سعودی در شهرک بیحان واقع در استان شبوه. تاریخ: ۱۸ دی.

۲۱۸- حمله موشکی انصارالله به تجمع نیروهای ائتلاف سعودی در منطقه الصفحه واقع در مدیریت عسیلان در استان شبوه. تاریخ: ۱۹ دی.

۲۱۹- حمله موشکی انصارالله به تجمع نیروهای ائتلاف سعودی در منطقه‌ی نوخان واقع در حومه‌ی شرقی شهر عتق مرکز استان شبوه. تاریخ: ۲۰ دی.

۲۲۰- حمله موشکی انصارالله به تجمع نیروهای ائتلاف سعودی در شهر عتق مرکز استان شبوه. تاریخ: ۲۱ دی.

۲۲۱- حمله چهار فروند موشک انصارالله به تجمع نیروهای ائتلاف سعودی در مدیریت عین در استان شبوه و مدیریت حریب در جنوب استان مارب. تاریخ: ۲۲ دی.

۲۲۲- عملیات پهپادی و موشکی انصارالله علیه امارات متحده عربی تحت عنوان: عملیات “طوفان یمن ۱”. انصارالله در این عملیات پالایشگاه نفتی المصفح و فرودگاه ابوظبی را با پهپادهای صماد ۳ و چهار فروند موشک‌های بالدار قدس ۲ و فرودگاه دبی را با یک فروند موشک بالستیک ذوالفقار مورد حمله قرار داد. تاریخ: ۲۷ دی.

۲۲۳- حمله موشکی انصارالله به تجمع نیروهای العمالقه تابع ائتلاف سعودی در منطقه جعدر واقع در شمال شرق شهرک حریب در جنوب استان مارب. تاریخ: ۲۹ دی.

۲۲۴- حمله موشکی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در خمیس مشیط. تاریخ: ۱ بهمن.

۲۲۵- حمله چهار فروند موشک انصارالله به تجمعات نیروهای ائتلاف سعودی در مدیریت عین واقع در استان شبوه. تاریخ: ۲ بهمن.

۲۲۶- عملیات پهپادی و موشکی انصارالله علیه امارات متحده عربی تحت عنوان: عملیات “طوفان یمن ۲”. انصارالله در این عملیات پایگاه الظفره و اهداف مهم دیگری در ابوظبی را با تعدادی از موشک‌های ذوالفقار، مواضع مهمی در دبی را با چند فروند پهپاد صماد ۳، منطقه شروره (در جنوب عربستان) را با چند فروند پهپاد صماد ۱ و قاصف ۲k و مواضع حساسی در استان‌های جیزان و عسیر را با چند فروند موشک بالستیک مورد حمله سنگین قرار داد. تاریخ: ۲۸ بهمن.

۲۲۷- حمله موشکی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در منطقه سوم نظامی شهر مارب. تاریخ: ۶ بهمن.

۲۲۸- حمله موشکی انصارالله به تجمع نیروهای العمالقه تابع ائتلاف سعودی در حومه‌ی شهرک حریب واقع در جنوب استان مارب. تاریخ: ۶ بهمن.

۲۲۹- حمله موشکی انصارالله به تجمع نیروهای ائتلاف سعودی در منطقه الصفحه واقع در مدیریت عسیلان در استان شبوه. در این حمله چند دستگاه خودروی نظامی و زرهی ائتلاف منهدم و دستکم ۴۰ نفر از نیروهای العمالقه کشته و زخمی شدند. تاریخ: ۸ بهمن.

۲۳۰- حمله موشکی انصارالله به تجمع نیروهای ائتلاف سعودی در منطقه النقوب واقع در مدیریت عسیلان در استان شبوه. در این حمله پنج دستگاه خودروی نظامی نیروهای العمالقه منهدم و تعدادی از این نیروها کشته و زخمی شدند. تاریخ: ۱۰ بهمن.

۲۳۱- عملیات پهپادی و موشکی انصارالله علیه امارات متحده عربی تحت عنوان: عملیات “طوفان یمن ۲”. انصارالله در این عملیات اهداف مهمی در ابوظبی را با چند فروند موشک ذوالفقار و اهداف حساس دیگری در دبی را با چند فروند پهپاد صماد ۳ مورد حمله قرار داد. تاریخ: ۱۰ بهمن.

۲۳۲- حمله موشکی انصارالله به تجمع نیروهای العمالقه تابع ائتلاف سعودی در مدیریت عسیلان در استان شبوه. تاریخ: ۱۱ بهمن.

۲۳۳- حمله موشکی انصارالله به تجمع نیروهای ائتلاف سعودی در پایگاه الرویک واقع در شمال استان مارب. تاریخ: ۱۵ بهمن.

۲۳۴- حمله سه فروند موشک انصارالله به مواضع و تجمعات ائتلاف سعودی در گذرگاه الطوال و مثلث عاهم واقع در شمال استان حجه. طی این حملات بیش از ۲۰ نفر از نیروهای ائتلاف سعودی از جمله: سرلشکر “ماجد الریادی” مدیر مالی منطقه پنجم نظامی و سرتیپ “یحیی هیکل السمینی” از فرماندهان نیروهای منصورهادی در جبهه حجه کشته شدند. تاریخ: ۱۶ بهمن.

۲۳۵- حمله پهپادی انصارالله به تجمعات نیروهای ائتلاف سعودی در جنوب و غرب شهرک حرض واقع در شمال استان حجه. تاریخ: ۱۸ بهمن.

۲۳۶- حمله دو فروند موشک انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در شهرک‌های میدی و حیران واقع در شمال استان حجه. تاریخ: ۱۸ بهمن.

۲۳۷- حمله موشکی انصارالله به تجمع نیروهای ائتلاف سعودی در مدیریت جبل حبشی واقع در استان تعز. تاریخ: ۱۹ بهمن.

۲۳۸- حمله پهپادی انصارالله به فرودگاه ابها. ائتلاف سعودی مدعی زخمی شدن ۱۲ نفر غیرنظامی در این حمله شده است. تاریخ: ۲۱ بهمن.

۲۳۹- حمله موشکی انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در شهر مارب. تاریخ: ۲۶ بهمن.

۲۴۰- حمله موشکی انصارالله به تجمع نیروهای العمالقه تابع ائتلاف سعودی در پایگاه العلم در استان شبوه. تاریخ: ۳۰ بهمن.

۲۴۱- حمله هفت فروند موشک انصارالله به مواضع ائتلاف سعودی در شهر مارب. تاریخ: ۳۰ بهمن.

۲۴۲- حمله دو فروند پهپاد انصارالله به فرودگاه جیزان. در این حملات ۱۶ نفر سعودی از جمله دو خلبان زخمی شدند. تاریخ: ۲ اسفند.

۲۴۳- حمله موشکی انصارالله به تجمع نیروهای منصورهادی و مزدوران سودانی در مناطق مرزی شمال مدیریت حرض در استان حجه. در این حمله ۹ نفر سودانی کشته و بیش از ۳۰ نفر زخمی شدند. تاریخ: ۱۱ اسفند.

۲۴۴- عملیات پهپادی انصارالله تحت عنوان: شکست محاصره ۱. انصارالله در این عملیات پالایشگاه آرامکو در شهر ریاض پایتخت دشمن سعودی را با سه فروند پهپاد صماد ۳ و تاسیسات آرامکو در مناطق جیزان، ابها و سایر نقاط حساس را با ۶ فروند پهپاد صماد ۱ مورد حمله قرار داد. تاریخ: ۱۹ اسفند.

۲۴۵- حمله موشکی انصارالله به پایگاه ائتلاف سعودی در مدیریت الوادی واقع در شرق استان مارب. تاریخ: ۲۳ اسفند.

۲۴۶- عملیات پهپادی انصارالله تحت عنوان: شکست محاصره ۲. انصارالله در این حمله تاسیسات حیاتی و حساسی شرکت آرامکو در ریاض، بندر ینبع و اهداف حیاتی و مهمی در مناطق ابها، خمیس مشیط، جیزان، سامطه، ظهران الجنوب را با تعداد نامشخصی پهپاد انتحاری، موشک بالستیک و کروز مورد حمله قرار داد. تاریخ: ۲۸ و ۲۹ اسفند.

۲۴۷- حمله پهپادی یا موشکی به مواضع ائتلاف سعودی در جده. تاریخ: ۲۹ اسفند.

بیشتر بخوانید:
اینفوگرافیک: عملیات‌های موشکی و پهپادی انصارالله در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۰
اینفوگرافیک: عملیات‌های موشکی و پهپادی انصارالله در سال ۲۰۲۱ میلادی

برای نمایش در اندازه اصلی کلیک کنید
به اشتراک بگذارید:
دیدگاه
  • دیدگاه های شما پس از تایید مجموعه تحلیلی خبری تحــولات جهــان اســلام در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشند منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تبلیغات در تحولات جهان اسلام