اخبار
آخرین اخبار یمن ؛ ۹ بهمن ۹۶

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری “تحولات جهان اسلام” درگیریها بین نیروهای هادی و عیدروس در عدن ادامه دارد و احتمال شدت یافتن درگیریها در روزهای آینده بسیار زیاد است.

۱. درگیری های پراکنده میان نیروهای هادی و عیدروس در خورمکسر، کریتر، دارسعد و شیخ عثمان ادامه دارد.

۲. نیروهای هادی یک پادگان متعلق به عیدروس در «حی العریش » از مدیریت خورمکسر عدن را تصرف کردند.

۳. نیروهای طرفدار عیدروس که از شبوه عازم عدن بودند در استان أبین به دستور بن دغر متوقف شدند و با وساطت شیوخ قبایل شبوه، از حرکت بسوی عدن منصرف شدند. در خبر دیگری آمده صدها نفر از نیروهای عیدروس در شبوه و ابین به هادی پیوسته اند.

۴. نیروهای عیدروس میدان «جوله العاقل» در خورمکسر را تصرف کردند.

۵. طرفین درگیری در عدن، مواضع یکدیگر را زیر آتش تانک و توپخانه قرار دادند.

۶. عبدالرقیب الهدیانی خبرنگار جنوبی: پس از درگیری های شدید، پادگان «جبل حدید» (تیپ یکم پیاده) به تصرف نیروهای هادی درآمد و «ابوعمر» فرمانده آن به اسارت نیروهای هادی درآمده است. یکی از فرماندهان این پادگان ابوحاتم الحمیدی به همراه دو افسر دیگر کشته شده اند. اما در یک خبر آمده بخشهایی از این پادگان سقوط کرده است.

۷. مدیریت «الصلو» در جنوب تعز، در آستانه سقوط قرار گرفته است.

۸. در عدن: تعداد کشته ها ۱۶ و مجروحین به ۱۴۱ نفر رسیده است. یکی از فرماندهان هادی به نام فهد القاسمی در عدن کشته شده است.

۹. تعدادی از نیروهای سلفی از جبهه المخاء به عدن برگشته اند.

 

پیربداغی

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.