نقشه
نتایج روز ششم عملیات تلعفر
نتایج روز چهارم و پنجم عملیات تلعفر.
پیشروی مهم در شمال شرق حمص ؛ محاصره دوم داعش در شمال شرق حمص کامل شد !
آخرین وضعیت خطوط تماس در قلمون غربی ۱ شهریور ۹۶ ؛ گزارش روز پنجم عملیات
آخرین وضعیت خطوط تماس در مرکز و شرق سوریه ۳۱ مرداد ۹۶ ؛ خطوط دفاعی داعش در هم شکسته است
آخرین وضعیت خطوط تماس در قلمون غربی ۳۱ مرداد ۹۶ ؛ گزارش روز چهارم عملیات حزب الله
نقشه | نتایج روز دوم و سوم عملیات تلعفر.
عابدیة در عمق جنوب غربی حویسیس آزاد شد.
پیشروی مهم در جنوب الطیبه ؛ شرق حمص
آخرین وضعیت خطوط تماس در قلمون غربی ۳۰ مرداد ۹۶ ؛ گزارش روز سوم عملیات حزب الله
آخرین وضعیت خطوط تماس در مرکز و شرق سوریه ۳۰ مرداد ۹۶ ؛ منطقه مهم الطیبه آزاد شد
الطیبه، جبل منشار، جبل مقبره، سلسله کوه های النویر آزاد شد !