نقشه
پیشروهای نیروهای مقاومت در غرب خناصر به سوی ابوظهور
نگاهی به وضعیت کلی جبهه جنوب شرق ادلب، شمال حماه و جنوب حلب؛ نقشه
نبرد اداره مرکبات حرستا؛ غوطه شرقی دمشق
عطشان و ابوعمر در جنوب استان ادلب آزاد شد.
پیشروی گسترده ارتش سوریه در جنوب استان ادلب
آخرین وضعیت محور بیت جن در جنوب غرب دمشق ؛ ۶ دی ۹۶
اخبار یمن ؛ پیشروی نیروهای هادی به سمت البیضاء
تحولات یمن ؛ ۲ دی ۹۶
پیشروی ارتش سوریه در جنوب شرق دمشق؛ حلقه محاصره تنگ تر شد
آخرین وضعیت بیت جن ۲۶ آذر ۹۶ ؛ نبرد بلندیها در بیت جن ادامه دارد
پیشروی ارتش سوریه در غرب خناصر
آخرین وضعیت محاصره بیت جن در جنوب دمشق ؛ ۲۳ آذر ۹۶