اخبار
لشکرکشی مسلحین ترکیه به شرق فرات برای آغاز عملیات نظامی

طی سه روز گذشته گروه های مسلح مختلف تحت حمایت ترکیه در ستون های بزرگ نظامی به سمت مناطق مرزی در شرق فرات و خطوط تماس ترکیه با نیروهای کرد در شمال منبج اعزام شده اند.

همه شواهد حاکی از عملیات قریب الوقوع ترکیه در شمال سوریه است.

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.