اخبار
امارات دشمن اصلی یمن!

یادآوری هایی در خصوص رفتار مزورانه امارات در منطقه و نقش اصلی اش در جنگ علیه مردم یمن.

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.