اخبار
سید حسن نصرالله فردا شب سخنرانی سیاسی دارد

بنا بر اعلام واحد تبلیغات رسانه ای حزب الله لبنان ، سید حسن نصرالله فردا شب در مراسم شب عاشورای حسینی برخلاف سالهای گذشته به مسائل سیاسی خواهد پرداخت.

بنا بر اعلام واحد تبلیغات رسانه ای حزب الله لبنان ، سید حسن نصرالله فردا شب در مراسم شب عاشورای حسینی برخلاف سالهای گذشته به مسائل سیاسی خواهد پرداخت.

همچنین مراسم فردا شب بر خلاف سالهای گذشته که در مجمع سید الشهداء ضاحیه جنوبی بیروت اجرا می شد ، به مکان دیگری منتقل شده است.

علت این جا به جایی هنوز مشخص نیست.

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.